030 2891989 info@centrumvela.nl

Aanmelding

Aanmelden

Verwijsbrief

U kunt, als u in bezit bent van een verwijsbrief van de huisarts of andere arts, zichzelf of uw kind aanmelden via info@centrumvela.nl voor het maken van een afspraak.

 

De medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Zij zijn op de hoogte van de meldplicht bij datalekken.

 

Centrum Vela maakt gebruik van het elektronisch patiëntendossier Zorg GGZ van Axians te Groningen. Van elk persoonlijk gespreks-, telefonisch of e-mailcontact worden aantekeningen en bestede tijd bijgehouden. Uw gegevens worden bij Zorg GGZ en Embloom beveiligd opgeslagen en zijn niet ter inzage van derden. Met deze verwerkers van gegevens zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Klachteninventarisatie

U en/of uw kind ontvangen een link van Embloom om vragenlijsten over de huidige klachten in te vullen. Met toestemming ontvangen wij bij kinderen en jeugdigen onder de 18 jaar ook graag een e-mailadres van een mentor of leerkracht van school voor de toezending van een vragenlijst. De antwoorden van de leerkracht zijn voor u en/of uw kind ter inzage. Bij afsluiting van het contact ontvangt u per e-mail een tevredenheidsonderzoek.

Privacy policy

Wij verwachten dat u voorafgaand aan aanmelding kennis neemt van onze privacy policy. Zie ‘privacy’.

Toestemming

De toestemmingsvereiste bij het opvragen van informatie en/of verwijzing van kinderen- en jeugdigen zijn als volgt:

Onder de 12 jaar: de ouder(s) met gezag geeft/geven (ieder) toestemming.

12 tot en met 15 jaar: zowel de jeugdige als beide ouder(s) met gezag geven toestemming. 16 jaar en ouder: de jeugdige geeft toestemming.

Als ouders duurzaam gescheiden leven en beiden ouderlijk gezag hebben, dient bij aanmelding van kinderen en jeugdigen onder de 16 jaar de toestemming van beide ouders schriftelijk aangetoond te kunnen worden voorafgaand aan de eerste afspraak. Biologische ouders zonder ouderlijk gezag hebben ook recht op informatie.

 

N.B. Centrum Vela verricht geen onderzoek ten behoeve van een rechterlijke uitspraak, zoals bij conflicten tussen ouders met gezag, strafzaken, dreigende uithuisplaatsing, scheiding- en omgangszaken en vragen ten aanzien van hoofdverblijf van een kind. Dergelijke onderzoeken dienen door onafhankelijke instanties of onderzoekers verricht te worden.

 

Medische verklaringen worden niet afgegeven conform de richtlijnen van de K.N.M.G.

Werkwijze

De eerste fase van onderzoek en behandeling is de diagnostiekfase. Zonder diagnose is behandeling niet mogelijk. Het eerste contact is het intakegesprek. Met een kind of jeugdige is tenminste een ouder of verzorger aanwezig. Na de eerste kennismaking en bespreking van de hulpvraag blijft het kind of de jeugdige alleen in gesprek. Bij heel jonge kinderen kan een ouder in de buurt blijven. Patiënten en ouders mogen zelf kiezen of ze met een begeleider of vertrouwenspersoon komen. Daarna volgt een aparte afspraak voor ouders of verzorgers ter bespreking van de voorinformatie, vragenlijsten, de ontwikkeling van het kind en de visie van ouders op de problematiek. Jeugdigen op de middelbare schoolleeftijd krijgen meestal een tweede gesprek. Eventueel volgt aanvullend onderzoek, zoals intelligentieonderzoek, een gezinsdiagnostisch onderzoek (een gesprek met het hele gezin), thuis- of schoolobservatie of het spreken van derden, zoals begeleiders, partners, familieleden of collega’s. Na de diagnostiekfase volgt het adviesgesprek, waarbij afspraken worden gemaakt over de behandeling.

 

Behandeling kan binnen Centrum Vela plaatsvinden, maar er kan op indicatie ook gericht doorverwezen worden naar, of er kan samenwerking gezocht worden met een andere zorgaanbieder, Buurtteam of CJG of een instelling.

Spoed

Centrum Vela biedt geen 24-uurs bereikbaarheid of 24-uurs zorg. In overleg is het in voorkomende gevallen voor ingeschreven patiënten mogelijk met voorrang telefonisch te overleggen of een afspraak te maken. Indien nodig en op verzoek van de patiënt of ouders kan een vooraanmelding bij de regionale crisisdienst worden gedaan.

Kosten en vergoedingen

Kinderen en jeugdigen tot en met 17 jaar

Sinds 1 januari 2015 wordt jeugdhulp vergoed door de gemeente waar een kind of jeugdige is ingeschreven. Centrum Vela heeft overeenkomsten met de volgende zorgregio’s in de stad Utrecht, Spoor030 en KOOS.

 

Let op: er is geen overeenkomst met de regio Utrecht-West (Woerden, Weesp, Stichtse Vecht, Ronde Venen, Oudewater, Montfoort en Wijde Meeren)

 

Gemeenten willen informatie ontvangen, die noodzakelijk is om voor vergoeding van onderzoek en behandeling in aanmerking te komen, zoals BSN en postcode van het kind of jeugdige. Centrum Vela deelt niet zonder toestemming van jeugdige en/of ouders inhoudelijke informatie met derden, zoals school, het Buurtteam, CJG of sociaal wijkteam.

(Jong)volwassenen vanaf 18 jaar

Centrum Vela heeft met de meeste zorgverzekeraars een zorgovereenkomst gesloten. U dient wel het eigen risico te betalen. Er zijn echter uitzonderingen en regels vanuit zorgverzekeraars mogelijk. U wordt aangeraden om bij verwijzing uw polis te bekijken en eventueel contact op te nemen met uw zorgverzekeraar, zodat u weet hoeveel vergoeding u krijgt, naast het te betalen eigen risico.

 

De rekening wordt maandelijks rechtstreeks naar de zorgverzekeraars gestuurd. Centrum Vela neemt geen zelfbetalende patiënten in behandeling.

Wachttijden

Let op: Centrum Vela heeft tot nader order een aannamestop, ook tijdelijk voor kinderen en jeugdigen uit Utrecht. Dit wegens recent vertrek van medewerkers. Er worden tot nader order geen nieuwe patiënten gezien voor intake. Centrum Vela publiceert dan ook geen wachttijd voor diagnostiek en behandeling voor jeugdigen en volwassenen.